دوره آموزش تخصصی و حرفه­ ای ویژه پرسنل بخش­های مختلف (خدمات، آشپزخـانه، پیشخدمت های امور اداری، پذیرایی) شاغل در هتل­ها، تالارها رستورانها و مراکز پذیرایی ادارات دولتی و خصوصی