تعريف حسابداري:


حسابداری عبارتست از فن تفسیر ، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی .
در حسابداری هدف بر این قرارگرفته است که با بنیانگذاری یک سری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسائل مالی یک موسسه بدست آوریم .
در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی ، صنعتی و اقتصادی می باشد و با توجه به اینکه نقش فعالیت های مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد.
تاریخچه حسابداری :
در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان ، مالیات ها را جمع آوری می کردند و آنها را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند. در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود.
از دیگر وظایف حسابداران تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند، بود. در قرن 13 و 14 به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد.
از زمان انقلاب صنعتی در انگلستان نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت و پس از انقلاب صنعتی آمریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید  سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردید و حسابداری نیز با پیشرفت  وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا کرد .
 

مراحل حسابداری


فرایند حسابداری دارای 4 مرحله به شرح زیر است:

 • ثبت فعالیتهای مالی
 • طبقه بندی اقلام ثبت شده
 • خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول
 • تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

حسابداری داستانی طولانی دارد . ثبت حسابها به تمدن هایی نظیر چین ، یونان و مصر برمی گردد و در آن زمان از حسابداری برای نگهداری حسابها و مدارک مربوط به مخارج و دستمزد و مصالح لازم برای ساخت بناهایی نظیر اهرام ثلاثه استفاده می شده.
از آن زمان به بعد نیاز به حسابداری با رواج تجارت شدت گرفت . در قرن نوزدهم با افزایش شرکتهای سهامی نیاز به این رشته بیشتر احساس شده و زمانی هم که مالکان شرکت از مدیران آن جدا شدند این نیاز بیشتر شده چرا که مدیران در این برهه از زمان مجبور بودند برای اینکه بتوانند وضعیت فعالیت های شرکت را به اطلاع مالکان آن برسانند از این سیستم استفاده کنند . در نهایت در قرن بیستم هم کامپیوتر به این رشته دامن زد و باعث رشد سریع حسابداری شد ، اعمالی که محاسبه آنها وقت زیادی نیاز داشت با استفاده از کامپیوتر خیلی سریع محاسبه می شد .


چرخه حسابداری :


یکی از مهمترین محصولات تولیدی سیستم اطلاعات حسابداری ، صورتهای مالی می باشد که ابزار لازم جهت تصمیم گیری شرکتها و افراد بسیار موثر بوده و توان تصمیم گیری را بالا می برد.
صورتهای مالی چیست؟
صورتهای مالی همانطور که از نامشان پیداست مدارک قابل استفاده می باشند که فعالیتها و وضعیت های مالی افراد یا واحد های تجاری را در قالب اعداد و ارقام پولی بیان می کنند که سوالات مختلفی را در رابطه با فعالیت های مالی واحد مربوطه بدون پاسخ نمی گذارد.
سوالاتی از جمله :

 • آیا واحد تجاری سودآور بوده یا نه ؟
 • آیا واحد تجاری قادر به ادامه فعالیت است یا نه ؟
 • آیا واحد تجاری پولی برای گسترش فعالیت خود دارد یا نه ؟
 • و آیا ...........

پاسخگویی به تمام این سوالات ملزم به یادگیری حسابداری می باشد .
حسابدار در نظر بسیاری از مردم یک فرد کاتب است که مسئولیت حساب و کتاب دارایی و اموال حجره داران را به عهده دارد . این عقیده شاید در زمان های دورتر صحیح به نظر می رسید. در حالیکه امروزه حسابدار کسی است که فن حسابداری را با طی مراحل علمی و در مراحل پیشرفته آن با کسب تجارب فراوان بدست می آورد و با گزارشات مالی و مستمر خود مدیریت را در تصمیم گیری صحیح ، سریع و به موقع کمک شایانی می نماید.
از نظر علمی حسابداری عبارتست از فرآیند گردآوری ، ثبت و طبقه بندی ، تلخیص و گزارش دهی فعالیت های مالی یک موسسه است و به کسی که این فن را می داند و آن را با رعایت مجموعه ای از استاندارد های حرفه ای انجام می دهد حسابدار می گویند .
همانطور که مطرح شد حسابدار سیستمی است که فعالیت های واحد تجاری را اندازه گیری می کند و این اطلاعات را در چارچوب گزارش هایی پردازش کرده و در نهایت نتایج فعالیت واحد تجاری را به تصمیم گیرندگان ارائه می دهد . بنابراین می توان گفت هرچه بیشتر از این رشته بدانیم و آگاه باشیم بهتر می توانیم در مورد وضعیت مالی موسسه تصمیم گیری کنیم.
ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

 • حساب
 • دوره مالی
 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر معین
 • درآمد
 • هزینه
 • سرمایه
 • دارایی
 • بدهی
 • سند حسابداری

مفروضات حسابداری:


مفاهیم حسابداری مفروضاتی هستند که مبنای صورتهای مالی و سایر اصول حسابداری هستند که به 4 دسته طبقه بندی می کنند:

 1. فرض داشتن شخصیت حقوقی جداگانه
 2. فرض تداوم فعالیت های مالی
 3. فرض وجود واحد اندازه گیری
 4. فرض دوره مالی

اصول حسابداری


این اصول به شش دسته کلی تقسیم می شوند:

 1. اصل قیمت تمام شده
 2. اصل وضع هزینه های همان دوره از درآمد همان دوره
 3. اصل افشای حقایق
 4. اصل قابل اعتماد بودن
 5. اصل مقایسه
 6. اصل ثبات رویه