دروس رشته تكنولو‍ژي فرهنگي


بازارياب مطبوعاتي
مدير تبليغاتي و بازاريابي
روانشناسي و جامعه شناسي تبليغاتي
خلق و ارتقاي نام تجاري
انجام کار با رسانه
نحوه تهيه و انجام کليپهاي تبليغاتي
انجام تکنيکها و تاکتيکهاي تبليغاتي و بازاريابي
برنامه ريزي تبليغاتي
بررسي پيام تبليغاتي موثر
بررسي اقتصاد مطبوعات
بررسي آگهي در مطبوعات
بررسي انواع مطبوعات و کارکرد آنها
بررسي سازوکار جلب رضايت مشتري و فقط اعتماد مشتري

بشر صاحب فرهنگ است، درست همان طور كه صاحب روح است. همه فرهنگ ها به طور پيوسته در حال تغييرند و اين تغييرات، امروزه، هم سريع تر و هم عميق تر از گذشته شده اند. تكنولوژي نوين ارتباطي در دنياي امروز باعث تحولات عظيم و پيچيده اي در روابط و مناسبات انساني و ايجاد شكل جديدي از الگوهاي ارتباطي شده و به مقوله هويت نيز مفهوم جديدي بخشيده است. حجم بالاي اطلاعات و دانش هاي تازه به راحتي از طريق شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي تواند در اختيار افراد و سازمان ها در همه كشورهاي جهان قرار گيرد و شبكه هاي اطلاعاتي در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

بايد فرض را بر اين بگذاريم كه بزرگسالان كه نسل فعلي هستند و نوجوانان ما كه نسل آينده به شمار مي آيند تحت تاثير اين تحولات قرار مي گيرند و در نتيجه همه بخش هاي جامعه به ويژه رسانه ها نمي توانند و نبايد نسبت به اين تحولات بي اعتنا بمانند آموزش و پرورش نه تنها گهواره علم و تكنولوژي است، بلكه فرهنگ يك جامعه نيز در بستر آن پرورش يافته و اشاعه پيدا مي كند. بايد گفت فرهنگي كه مدرسه و دانشگاه عرضه مي كنند در واقع تجلي حيات جمعي ملت يا فرهنگ ملت است.

با توجه به ويژگي هاي تكنولوژي نوين كه قابل كنترل نيستند بايد به تقويت بنيه هاي عقيدتي، باورها و ايمان افراد و به عبارت ديگر، دروني كردن ارزش ها توجه كرد. از آنجايي كه خانواده، جامعه اوليه فرد است، بنابر اين آگاهي دادن به افراد و خانواده ها راه موثري در جهت استفاده صحيح از تكنولوژي است، زيرا نقش خانواده در تربيت فرزندان انكار ناپذير است. همچنين شناخت و آگاهي از امكانات موجود، شيوه هاي بهتري را براي بهره برداري از امكان و يا طرد آن فراهم مي كند.

در اين بين، اينترنت نيز به عنوان يكي از مظاهر بارز تكنولوژي هاي نوين ارتباطي كه در طي سال هاي اخير رشد چشمگيري داشته، تاثير بسيار مهمي بر ساختار اجتماعي و فرهنگي جوامع امروزي داشته است.

امروزه محققان به چهار دليل عمده به استفاده از اينترنت مي پردازند؛

گسترش ارتباط با محققان ديگر در سطح ملي و بين المللي با استفاده از پست الكترونيكي.

گسترش همكاري هاي ملي و بين المللي از طريق انتشار آثار مشترك، مديريت و نظارت بر برنامه هاي تحقيقي مشترك و همكاري با بخش صنعت.

دستيابي به منابع اطلاعاتي.

دستيابي به منابعي نظير ابركامپيوترها، تلسكوپ ها و...

به باور كاستلز، حوزه فرهنگ با ظهور تكنولوژي هاي جديد، دستخوش دگرگوني هاي فراوان شده است؛ چرا كه سرعت انتقال جريان فرهنگ از طريق ارتباطات نوين افزايش مي يابد. به اعتقاد كاستلز، جايگاه اينترنت به عنوان زيرساخت اساسي جامعه اطلاعاتي بسيار مهم است؛ چرا كه اينترنت به تقويت همه جانبه جامعه اطلاعاتي كمك فراواني مي كند. از نظر او، اينترنت باعث تمركز زدايي، تنوع بي شمار مطالب، مجازي بودن، كاهش اهميت زمان و مكان و... مي شود.

اينترنت همبستگي «درون گروهي» را كاهش مي دهد، گفتگو با اعضاي بيگانه را آسان مي كند و در نتيجه ارتباطات «برون گروهي» را تسهيل مي نمايد. اينترنت به عنوان رسانه اي كه مي تواند به كار تامين مقاصد سياسي بيايد يا عاملي براي رشد اقتصادي باشد، مي تواند موجبات تغيير فرهنگ جوامع را فراهم كند. از اين جهات اينترنت به افراد ميدان مي دهد تا عقايد، نظريات و ارزش هايشان را به ديگران عرضه كنند و به اين ترتيب به آنها امكان مي دهد كه بهترين بهره را از اين ابزار ببرند. اينترنت به دو شيوه موجب تغيير فرهنگي مي شود؛ نخست، فرهنگ خودش را عرضه مي كند و دوم، گذرگاهي براي ساير فرهنگ ها تدارك مي كند. اينترنت، علاوه بر آنكه محيطي براي تبادل فرهنگي مهيا و گذرگاهي براي دسترسي كاربران به فرهنگ هاي ديگر تدارك مي كند، خود نوعي فرهنگ يا خرده فرهنگ است كه همه فرهنگ ها را دربر مي گيرد.