ارتباط با مجتمع فني ايرانيان
........................................................


آدرس : تهران - ميدان رسالت - ابتداي خيابان هنگام - پلاك 14

...................................................................................

تلفن هاي تماس : 77210519 - 77210520 - 77210521

...............................................

فكس : 77895992

.........................

پست الكترونيكي : iranianedu1387@gmail.com

............................................................................

ارتباط با مديريت : fkomijani@gmail.com