دروس رشته خدمات آموزشي


پژوهشگر عمومی
مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی
آموزشگر مهارت های زندگی
پداگوژی عمومی
تند خوان
مدیر آموزش
مدیر آموزشگاه
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده
نگارنده متون خارجی ( آیین نگارش )
نگارنده مکاتبات عمومی به زبان خارجی
آفرینشگر


مجتمع فنی ایرانیان با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و تائیدیه رسمی از آموزش و پرورش
رشته خدمات آموزشی را با زیر شاخه های
پژوهشگر عمومی
مدیر آموزشگاه
پداگوژی عمومی
مدیر آموزش
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده
تندخوان
مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی
آموزشگر مهارتهای زندگی
آفرینشگر
نگارنده متون خارجی
و نگارنده مکاتبات عمومی به زبان خارجی
به دو صورت برگزاری کلاس های آزاد برای علاقه مندان این رشته و
ارائه دیپلم کاردانش در زیرشاخه مدیریت خانواده برای افرادی که قصد ادامه تحصیل و اخذ دیپلم کاردانش را دارند
ارائه می دهد .